Na ovotjednom sastanku o projektima energetske učinkovitosti na slunjskome području i u općinama Cetingrad i Rakovica, predstavnicima Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) predstavljeni su projekti koji su pripremljeni ili koje pripremaju Slunj i susjedne općine. 

Među projektima tako su istaknuti energetska obnova Pučkog otvorenog učilišta u Slunju, obnova stare hidroelektrane, područno grijanje na biomasu, solarno polje Lipovača te, među ostalim, LED rasvjeta i energetska obnova općinske zgrade u Cetingradu. 

Ravnatelj REGEA-e Julije Domac je istaknuo kako ta energetska agencija priprema dokumentaciju za natječaje te ima svoje planove i prijedloge u koje će svakako uključiti projekte s tog prostora, a koji zahtijevaju prioritetno rješavanje. 

REGEA će pomoći jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata i njihovoj prijavi na natječaje koji slijede. U tom pravcu će uslijediti i svojevrsno pismo namjere REGEA-e prema Gradu Slunju i općinama Cetingrad i Rakovica, izvijestila je Karlovačka županija.