Predstavljen je Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV), platforma kojom će se pratiti energetska učinkovitost u državi. Ministarstvo gospodarstva je imenovalo CEI operativnim voditeljem projekta u ime Ministarstva, a projekt izrade SMIV-a kroz projekt "Regionalna suradnja na uspostavi platformi za praćenje energetske učinkovitosti" provelo je Njemačko društvo za međunarodnu suradnju GIZ. 
Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije koristit će tijela središnje državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, pružatelji energetskih usluga, davatelji subvencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za unos svih planova i mjera energetske učinkovitosti. Nacionalnim sustavom za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda pratit će se provedba projekata i mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima neposredne potrošnje (kućanstva, uslužni, promet, industrija) kao i realizacija ušteda energije i smanjenja emisija stakleničkih plinova prema nacionalnim i lokalnim planovima. 
„Sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije omogućit će nam jasan prikaz svih mjera koje se provode u energetskoj učinkovitosti: pratit ćemo koliko napredujemo s ciljem, koliko ozbiljno planiramo i što je potrebno mijenjati. Hrvatskoj, kao zemlji članici Europske unije službena je obveza ispuniti 20 % ušteda, što će Hrvatska do 2020. godine i postići. Proteklih se godina puno pričalo o projektima energetske učinkovitosti, ali nedostajali su temelji. Ove smo godine te temelje i postavili: donesen je Zakon o energetskoj učinkovitosti, napravljen je Nacionalni akcijski plan koji sadrži konkretne mjere za postizanje ušteda u naredne tri godine, revidiraju se stari pravilnici i uredbe, a uređen je i sustav planiranja od lokalne do nacionalne razine, prema kojem će se precizno znati kojih je to dvjestotinjak institucija koje su obveznici provedbe politike energetske učinkovitosti“, rekao je ministar Vrdoljak. Vrdoljak je također naglasio kako su usvajanjem Zakona o energetskoj učinkovitosti stvoreni uvjeti za razvoj tržišta energetske učinkovitosti, ali i da se za investicije u državnu imovinu koristi privatni kapital, da se lakše sklapaju ugovori za ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada, te da se svime time pokreće investicijski ciklus, zapošljavanje te time i ukupan gospodarski rast.