Europska komisija je donijela tri preporuke kojima pomaže državama članicama u prenošenju i provedbi izmjena Direktive o energetskoj učinkovitosti. Preporuke su posebice važne u kontekstu dovršetka nacionalnih energetskih i klimatskih planova. 

Direktiva je jedan od ključnih elemenata paketa Čista energija za sve Europljane u kojemu je EU postavio ambiciozni cilj poboljšanja energetske učinkovitosti za barem 32,5 posto do 2030. godine, priopćeno je iz Europske komisije. 

Preporuke sadrže detaljne smjernice o praktičnoj provedbi obveza ušteda energije za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030., o revidiranim odredbama o mjerenju i naplati toplinske energije te o učinkovitosti grijanja i hlađenja.