Redacija našeg portala i časopisa EGE, odnosno tvrtka ENERGETIKA MARKETING jedan je od 11 novih potpisnika Povelje o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine. 

Riječ je o dokumentu kojim se uspostavlja partnerstvo tvrtki, ustanova, tijela javne uprave i lokalne samouprave, stručnih udruga i pojedinica na postizanju energetskih i klimatskih ciljeva na nacionalnoj i europskoj razini dekarbonizacijom u zgradarstvu, obnovom i građenjem zgrada gotovo nulte energije (nZEB) s ciljem dodatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanjem udjela obnovljivih izvora, poboljšanjem energetske sigurnosti i uvođenjem inovacija i pametnih rješenja koje zgradarstvu omogućuju doprinos dekarbonizaciji gospodarstva i društva. 

Potpisivanjem Povelje potiče se suradnja na izradi Dugoročne srategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada i prelazak na standard gradnje gotovo nulte energije (nZEB).


Jedanaest novih partnera

Povelja je do sada imala čak 57 potpisnika, a u novih 11 potpisnika ubrajaju se još i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Mininstarstvo znanosti i obrazovanja, gradovi Cres, Koprivnica, Križevci, Pula i Zadar, udruga Eko Kvarner i tvrtke Studio 3LHD i AluKönigStahl.


Uspješan program energetske obnove zgrada

Potpisivanje novih 11 potpisnika Povelje održano je na samom početku Petog otvorenog dijaloga partnera o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine koji je organiziralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koje je i pokrenulo potpisivanje Povelje. 

Pri tome su stručnjaci MGIPU-a ukratko predstavili ciljeve i rezultate programa energetske obnove zgrada i program razvoja tzv. zelene infrastrukture u urbanim područjima, ali i  analizu ušteda koje su ostvarene do sada provedenim energetskim obnovama. Kao zanimljivost valja istaknuti činjenicu da su najbolji rezultati (s obzirom na broj obnovljenih zgrada, ukupan broj prijavljenih projekata i ukupan iznos povučenih sredstava), kada je riječ o obnovi stambenih zgrada, ostvareni na području Primorsko-goranske županije.

Isto tako, napomenuto je kako je i energetska obnova zgrada jedan od načina za suzbijanje energetskog siromaštva jer se obnovom dotrajalih kuća s lošom izolacijom i zastarjelim sustavima grijanja uvelike smanjuju troškovi za energiju u tim kućanstvima, čime im se izravno povisuje životni standard.