Ministarstvo graditeljska i prostornog uređenja odobrilo je bespovratna sredstva za projekte energetske obnove osam školskih zgrada u Primorsko-goranskoj županiji. Škole koje su uključene u projekte energetske obnove, ukupnog iznosa nešto više od 37 milijuna kuna, su: OŠ Ivana Gorana Kovačića (Vrbovsko) OŠ Petar Zrinski (Čabar), OŠ Viktora Cara Emina (Lovran), OŠ Ivana Rabljanina (Rab),  Područna škola Barbat (Rab), OŠ Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića (Novi Vinodolski) i OŠ Frane Petrića (Cres). Županija će sudjelovati s oko 14,3 mil. kuna (zbog čega se zadužila na šest godina), Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odobrilo bespovratna sredstva od oko 12,6 mil. kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a je sudjelovalo s oko 7,7 mil. kuna. Tu su se još uključile i jedinice lokalne i područne samouprave  - Gradovi Cres, Rab, Kraljevica i Novi Vinodolski i Općina Lovran s iznosom od  oko 2,3 mil. kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjelovao je s 35.294,39 kuna. Radovi na svim školama započeli su u svibnju i lipnju ove godine, a završetak se očekuje do kraja 2018. ili početka 2019. godine, nakon čega će neke škole smanjiti potrošnju energije za čak 80 %. Zahvati na školama uključuju građevinske mjere, radove na sanacijama fasada i krovova, zamjena stolarije te instalacija uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode i njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju (sve škole osim Područna škola Barbat). Također se kod nekih škola  izvode i radovi na instalaciji energetski učinkovite rasvjete (OŠ u Vrbovskom, Čabru, Novom Vinodolskom, Cresu i Rabu), zamjena kotlovnica na lož ulje biomasom (OŠ Ivana Gorana Kovačića) te ugradnja novih termostatskih ventila na radijatorima (OŠ Ivana Rabljanina). Neke škole se mogu pohvaliti i instaliranom visokoučinkovitom dizalicom topline (Područna škola Barbat) i solarnim kolektorima za toplu vodu (OŠ Frane Petrića), objavio je Novi list.