Vlada je jučer donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030., javlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). 

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života.

Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno poticaj na gospodarsku aktivnost.

 

Javni poziv

Vlada je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. donijela Odluku o produžetku financiranja u 2021. provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. koja je obuhvaćala energetsku obnovu obiteljskih kuća neoštećenih i oštećenih u potresu. 

Na temelju te odluke, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 2021. objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, s osiguranim sredstvima za sufinanciranje projekata u iznosu od 300 milijuna kuna. Javni poziv je zatvoren u prosincu 2021. godine. Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora. 

Obrada zaprimljenih zahtjeva je u tijeku i očekuje se da će, uz ovom Odlukom osiguranih dodatnih 90 milijuna kuna, biti prihvaćeno 5.800 projekata s prosječnim sufinanciranjem od 67 tisuća kuna po projektu. 

Međutim, lani nije objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu za što je bilo osigurano 100 milijuna kuna. Neutrošena sredstva namijenit će se za provedbu ove aktivnosti u ovoj godini.

 

Ostala sredstva 

Novi Program energetske obnove obiteljskih kuća koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. je u izradi te će ga MPGI predložiti na usvajanje Vladi tijekom ove godine. 

"Sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, obveza Hrvatske je trenutnu godišnju stopu obnove ukupne podne površine zgrada od 0,7 posto podići postepeno na tri posto godišnje. Kako bi se i prije donošenja novog programa za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća osigurao kontinuitet obnove, predlaže se produljenje roka za ostvarivanje prava na sufinanciranje do 31. prosinca 2022. u okviru postojećeg Programa, do utroška preostalih sredstava iz 2021. godine za provedbu ove aktivnosti", objavljeno je na stranicama MPGI-ja

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2022. godini.

 

Prodaja emisijskih jedinica 

Sredstva u iznosu od 190 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. osigurana su iz nacionalnih sredstava FZOEU-a, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Hrvatskoj te će 90 milijuna kuna namjenjuje sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu (na području cijele Hrvatske), a 100 milijuna kuna sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s time.  

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80 posto prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu. 

Ovom Odlukom osigurava se kontinuitet energetske obnove obiteljskih kuća i doprinos nacionalnom klimatsko-energetskom cilju.