Vlada je na sjednici prihvatila Odluku o produžetku financiranja Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. Ovom Odlukom radi osiguravanja kontinuiteta energetske obnove zgrada javnog sektora produžava se rok za financiranje energetskih obnova koje su u tijeku ili su u fazi ugovaranja , odnosno za koje će se ugovori sklopiti po okončanim postupcima javne nabave započetim do 31. prosinca 2015. godine. Rok za financiranje se produžava za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine. U dijelu Programa koji se odnosi na provedbu energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku, osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske i financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu do 160 milijuna kuna za razdoblje do 31. prosinca 2018. godine, a u skladu s raspoloživim sredstvima. Odluku će provoditi FZOEU i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.