Jučer se u Zagrebu održala tribina na temu 'Ušteda energije kao pravi odabir' u sklopu europskog projekta 'TOGETHER', gdje je jedan od partnera i Grad Zagreb. Projekt u okviru programa 'Interreg Central Europe' pokušava podići znanje i vještine nadležnih osoba u javnim zgradama (vlasnici, upravitelji) i unaprjeđenju sustava upravljanja kako bi se smanjila potrošnja energije i istovremeno zadovoljile energetske potrebe potrošača. Cilj je podizanje svijesti i motiviranje kupaca u promjenama ponašanja prema racionalnoj potrošnji energije, pogotovo u zgradarstvu gdje je najveća potrošnja energije, objašnjava Melita Borić, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Kako modelirati ljudsko ponašanje i postići te ciljeve pojasnio je Matej Čemeljić, Energetika Marketing, predstavljanjem bihevioralne ekonomije, relativno novo interdisciplinarno područje znanosti, kako bi se starije a i mlađe uzraste potaknulo na društveno odgovornije ponašanje, pogotovo kod potrošnje energije i to jednostavnim i kreativnim primjerima. Čemeljić je pojasnio kako su Vlade Velike Britanije i Turske već odobrile osnivanje posebnog odjela koji je sastavljen od stručnjaka za bihevioralnu ekonomiju, kako bi nadredili kvalitetu života i sigurnost građana, ne isključujući pri tome modele neoklasične škole, upravo zato da bi se izmjerio raskorak između objektivne racionalnosti i onoga što ljudi stvarno rade. Iva Fakin, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, naglasila je da u informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) javni sektor Hrvatske ima preko 18.000 centara koji troše energiju i preko 20.000 centara javne rasvjete, dok samo 17 % objekata javnog sektora ukupno potroši godišnje 250.000 kuna (80 % ukupne potrošnje javnog sektora), odnosno 5 % objekata troši godišnje čak 700.000 kuna (60 % ukupne potrošnje javnog sektora). Uz to, osvrnula se na velike rezultate koji se mogu postići isključivanjem samo tri uređaja (printer, aparat za kavu i vodu) u samo jednom uredu preko vikenda, što može smanjiti potrošnju energije i uštedjeti čak 8.000 kuna godišnje. Prema tome, Fakin je istaknula važnost uvođenja 'Energetskog menadžera' i 'Energetskih savjetnika i suradnika' za sve zgrade državnih institucija. Korištenjem ISGE sustava i promjenom ponašanja smanjila se potrošnja energije za približno 300 milijuna kWh, uštedjelo se 100.475 t CO2 i oko 390 mil. kuna. Sunčana Matić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokazala je početke osvještavanja građana o energetskoj učinkovitosti između 2007. – 2013. godine, kada se korištenje A + uređaja i energetski učinkovitih prozora udvostručilo, a korištenje štednih žarulja povećalo za 20 %. Prošlogodišnju analizu svjesnosti i motivacija za energetsku obnovu višestambenih zgrada predstavila je Vesna Bukarica, Energetski institut Hrvoje Požar, gdje je prikazano da čak preko 40 % ispitanika uopće ne razmišlja ili ih nije briga za smanjenje potrošnje energije i računa, dok 22 % nije sigurno što pojam 'energetska učinkovitost' uopće znači. Čak 28 % ispitanika nije informirano o subvencioniranju projekata za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj, a većina ispitanika želi da im informacije budu prikazane preko televizije. Bukarica ističe da je Primorsko-goranska županija (područje Rijeke) i dalje vodeća u energetskoj obnovi zgrada te Istarska županija i Grad Zagreb. Najviše ispitanika koji ne razmišljaju o smanjuju troškova su oni s prihodima do 3000 kuna, što je i normalno s obzirom na nemogućnost ulaganja u mjere (iako subvencionirane) za povećanje energetske učinkovitosti, pojašnjava Daniel Rodik, Društvo za oblikovanje održivog razvoja. Prema analizi 40 kućanstava, gdje su kuća i stanovi stariji više od 36 godina, najveći problem za plaćanje računa predstavljaju potrošnja vode i grijanje preko toplana, dok su rezultati mjera za povećanje energetske učinkovitosti (LED žarulje, refleksijske folije iza radijatora, termometri, uklopni satovi za bojler i sl.) smanjili potrošnju energije za gotovo 700 kWh energije po kućanstvu, 18 t CO2 manje na godišnjoj razini i oko 400 kuna manje troškova, pojasnio je Rodik.