Riječko Gradsko vijeće je usvojilo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020. – 2022. godine. Riječ je o planskom dokumentu kojim se utvrđuje provedba politike poboljšanja energetske učinkovitosti na području velikog grada u skladu sa Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske. 

Plan, koji je jednoglasno prihvaćen, nastavlja se na dosadašnji, a uključuje provedbu mjera energetske učinkovitosti na području zgradarstva, prometa i rasvjete s očekivanim smanjenjem emisija CO2 u trogodišnjem razdoblju za 1.927,09 tona, odnosno uštedom od 6,198.376 kWh, objavljeno je na stranicama Grada Rijeke


Strukturni fondovi 

Akcijski plan sadrži i procjenu potrebnih investicijskih sredstava za provedbu mjera u iznosu od čak 171,6 milijuna kuna, koja se planiraju osigurati iz gradskog proračuna, vlastitih i kreditnih sredstava komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke, sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) koja pokrivaju postotak opravdanih troškova koje propisuje Fond i iz sredstava dostupnih iz strukturnih fondova Europske unije.