Zahvaljujući dodijeljenim sredstvima u sklopu poziva Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, JGL je ostvario 69 posto ušteda u električnoj energiji u sklopu četiri realizirane cjeline – izgradnje fotonaponske elektrane, rekonstrukcije krova, zamjene rashladnika te primjenom novog sustava pripreme tople vode. 

Unutar cjelokupnog proizvodno-skladišno-logističkog kompleksa JGL Pharma Valley na Svilnom ostvareno je 3,1 posto uštede u električnoj energiji, a implementacijom će se ostvariti ukupno smanjenje emisije stakleničkih plinova za ekvivalent od 55,8 tona godišnje. 

Cijela investicija u četiri projekta bi se kroz uštede u energiji, ne uzimajući u obzir neizravne pogodnosti, trebala vratiti za 8,5 godina, što je vrlo povoljno razdoblje za ovaj tip ulaganja, javlja JGL


Nove kandidature 

Ugovor koji obuhvaća spomenuta četiri projekta povećanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije vrijedan je 4,02 milijuna kuna, a JGL-u je dodijeljeno 2,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Najopsežniji je svakako bio projekt izgradnje fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju zahvaljujući kojoj kompanija postaje proizvođač električne energije za svoje potrebe.

"S obzirom na iskustvo u realiziranim projektima, kao i dobru suradnju s posredničkim tijelima, JGL planira i dalje aktivno nastaviti koristiti namjenska sredstva iz EU-a za energetske projekte. U slučaju otvaranja novoga natječaja, planiramo se kandidirati s novim projektima, a s obzirom na naš dugoročni cilj da cijeli kompleks JGL Pharma Valley tijekom sunčanih dana svu potrebnu električnu energiju dobiva iz energije Sunca. Ima dakako još i niz drugih inicijativa kao što je, primjerice, zamjena rasvjete u proizvodnim i uredskim prostorima, kao i zamjena uređaja energetski učinkovitima", istaknuo je Mate Poropat, izvršni direktor za Farmaceutsko-tehničke operacije JGL-a.