Slovenska agencija za energiju je izvijestila da su opskrbljivači električne energije, plina, tekućih i krutih goriva lani premašili ciljeve u uštedi energije u krajnjoj potrošnji. Od ukupno 185 poreznih obveznika koji imaju obvezu uštede energije, uštedjeti je uspjelo njih 124, koji su trebali uštedjeti 0,5% prodanih količina u odnosu na godinu prije, a prodavatelji tekućih goriva 0,25% u odnosu na godinu prije. Prema izvještajima 2016. prodano je 50.603 GWh energetskih proizvoda, što znači da bi prema slovenskom zakonu trebala biti postignuta ušteda od 201,9 GWh, ali to je premašeno. Svi obveznici zajedno su postigli uštede na razini 580,1 GWh ili 378 GWh više od zakonske obveze. Više od 80% ušteda postignuto je aditiviranjem tekućih goriva (64,4%) i 17,9% uvođenjem sustava upravljanja energijom. Provedene mjere smanjile su emisije stakleničkih plinova za 686.194,2 t CO2/godišnje.