Upravi i direktorima društava HEP grupe i sektora HEP-a d.d. predstavljen je Program uspostave i provedbe sustava gospodarenja energijom (SGE) i uvođenja ESCO Monitor® sustava u zgrade Hrvatske elektroprivrede. 
Hrvatska elektroprivreda podržava i aktivno sudjeluje u naporima Europske unije za očuvanje klimatskog sustava, energetske neovisnosti i konkurentnosti EU gospodarstva te je u skladu s tim načelima Uprava HEP-a d.d. 1. listopada 2015. donijela Odluku o usvajanju gore navedenog SGE Programa. Dr. sc. Vlasta Zanki, direktorica HEP ESCO-a, koji je zadužen za provedbu Programa, predstavila je aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate provedbe Programa u zgradama HEP-a. Također je naglasila da će se sustavnim gospodarenjem energijom smanjiti troškovi za energiju u vlastitim zgradama, a istodobno će pridonijeti smanjenju utjecaja na okoliš, što je u skladu s hrvatskim propisima iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Istovremeno će se stvoriti preduvjeti za uvođenje standarda ISO 50001. Provedba Programa će trajati tri godine, a obuhvatit će 100 zgrada u vlasništvu HEP-a.