Srbija i u ovu zimu ulazi sa niskom razinom energetske učinkovitosti, a građani zbog nedovoljnog ulaganja u izolaciju objekata, iako sa znatno nižim standardom nego oni u EU, troše dvostruko više energije nego stanovnici razvijenih zemalja, piše Tanjug. Potrošnja električne energije po jedinici stambene površine u samom je vrhu u Europi i iznosi oko 200 kWh, a u zemljama EU u prosjeku 140 kWh. Najviše energije troše potrošači u javnom i privatnom sektoru, posebno u neizoliranim zgradama i kućama bez fasade, koje se nerijetko mogu vidjeti posebno na jugu Srbije, dok se manje energije troši u industriji i gospodarstvu, jer su nerazvijene, ali se i tu veliki dio energije troši neracionalno. Srbija je, po europskim direktivama, preuzela cilj da do 2018. godine smanji finalnu potrošnju energije za 9% u odnosu na 2008, kada je potrošnja energije iznosila oko 10 milijuna tona ekvivalentne nafte. Pomoćnik ministra energetike Miloš Banjac izjavio je Tanjugu da će Srbija uspjeti da ispuni taj cilj i da smo već na dobrom putu da to postignemo, kao i da nikakve velike projekte nije potrebno realizirati da bi se došlo do tog cilja.„