Srbija započinje s naplatom naknada za energetsku učinkovitost iz koje bi se trebao financirati Fond za energetsku učinkovitost čije osnivanje se očekuje krajem godine. Naknadom od 0,015 dinara bit će opterećen svaki kilovatsat električne energije dok će se za prostorni metar plina i litra naftnih derivata plaćati 0,15 dinara. To će opteretiti mjesečnu potrošnju od prosječno 350 kWh za 5,25 dinara mjesečno. 

Fond bi trebao imati početki kapital od 20 milijuna eura, a iz njega će se građanima odobravati krediti i bespovratna sredstva za povećanje energetske učinkovitosti. Srbija trenutno ima proračunski fond za unaprijeđenje energetske učinkovitosti iz kojeg se financiraju javni objekti, a u njemu je ove godine na raspolaganju 500 milijuna dinara. Sredinom godine resorno ministarstvo odredilo je da će za projekte u 24 općine biti isplaćeno 325 milijuna iz tog fonda. Od 2014. do danas financirala se energetska obnova za 53 javna objekata pri čemu je njihova prosječna potrošnja energije smanjena za oko 40%, javljaju Novosti.rs.