Vlada Federacije BiH na ovotjednoj sjednici donijela je Odluku o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u FBiH do 2050. godine. Tako kreće postupak izrade ove strategije koja je strateški dokument koji se temelji na troškovno učinkovitom pristupu obnovi zgrada

Ova strategija treba osigurati dugoročni okvir za obnovu fonda zgrada do vrlo visoke razine energetske učinkovitosti kroz angažiranje građevinske industrije i financijskih institucija čime će se pridonijeti smanjenju troškova zgrada u privatnim i javnim proračunima, smanjenju emisija CO2, niskougljičnom gospodarskom razvoju i sigurnoj opskrbi energijom, što će u konačnici rezultirati snažnim razvojnim ciklusom javnog i privatnog sektora, kao i nizom drugih gospodarskih i društvenih prednosti. 


Ciljevi održivog razvoja 

Tijekom izrade ove strategije, priopćila je Vlada FBiH, osigurat će se usklađenost s relevantnim strateškim dokumentima FBiH te Bosne i Hercegovine, kao i iz postupaka europskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja. 

Nositelj izrade ove strategije je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a ostali sudionici su nadležna tijela vlasti i institucije na razini FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i dr. 

Rok za izradu strategije je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.