FZOEU poziva na financiranje izrade projekte ili tehničke dokumentacije za provedbu mjera niskougljične tranzicije a pravo na sredstva mogu ostvariti samo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav, kao i oni koji su iz sustava trgovanja isključeni a provode mjere za smanjivanje emisija. 

Prema pozivu osigurano je 16 milijuna kuna, a prijavitelj može dobiti 700.000 kn, za potporu koja može biti i stopostotna. Financira se studija izvodljivosti, investicijska studija, projektna dokumentacija, natječajna dokumentacija za EU fonodve te tehnička dokumentacija. Zainteresirani se mogu javiti odmah pa do kraja godine.