Svjetski je dan očuvanja energije i obilježava se kako bi se potaklo bolje shvaćanje i rješavanje problema neučinkovitog korištenja energije. Učinkovito korištenje energije od interesa je za Hrvatsku i dio je naše energetske politike, navodi se u priopćenju MINGO-a. U cilju praćenja ušteda izrađen je Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008.-2016. godine, a sukladno EU standardima obvezna je izrada tri trogodišnja akcijska plana u tom periodu. Kako se pojašnjava u priopćenju, svaki akcijski plan se sastoji od izvješća o aktivnostima provedenim u prethodnom trogodišnjem razdoblju te predstavlja podlogu za izradu slijedećeg akcijskog plana. Nacionalni okvirni cilj ušteda za 2016. godinu iznosi 19,77 PJ, a prvi među-cilj postavljen za 2010. godinu iznosi 6,59 PJ. Na temelju statistika i analiza utvrđeno je da su u 2010. godini ostvarene uštede od 6,43 PJ čime je cilj gotovo ostvaren. Stoga su poduzete dodatne aktivnosti kako kroz usklađivanje energetskog zakonodavstva s odrednicama najnovije direktive o energetskoj učinkovitosti tako i kroz jačanje institucionalnih kapaciteta. Drugi akcijski plan koji se provodi do kraja 2013. godine objedinjuje nove mjere te one koje se nastavljaju od 2010. godine, a provode se od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, HBOR-a, HEP-ESCO, jedinica područne/lokalne samouprave, energetskih subjekata. Akcijskim planom je obuhvaćeno 46 mjera, između ostalih za zgrade i kućanstva, mjere ušteda u javnom sektoru te u sektoru komercijalnih usluga, industrije, prometa i energetskih tvrtki. Fokus se stavlja na poticanje obnove stambenih i nestambenih zgrada jer na sektor zgradarstva otpada više od 50% potrebnih ušteda. Osim toga, kako pojašnjava MINGO, akcijskim planom su uključene i mjere obnovljivih izvora energije - povećanja uporabe sunčeve energije, dizalica topline, biomase, elektro mobilnosti, čime će se doprinijeti ostvarenju ciljeva povećanja udjela obnovljivih izvora energije u 2020. godini od 20 % u ukupnoj potrošnji energije. Također su izraženi napori u sektoru prometa u kojem se predviđa provođenje mjera usmjerenih poticanju javnog prijevoza u putničkom prometu te željeznice u teretnom prometu kao i promocija električnih osobnih automobila. Ukupno trogodišnje financiranje do kraja 2013. godine za sve mjere koje su obuhvaćene financijskim procjenama iznosi oko 5,8 milijardi kn, od čega čak preko 90% otpada na mjere energetske obnove zgrada javnog sektora kao i stambenih i komercijalnih zgrada. Ovaj Akcijski plan će zasigurno potaknuti i daljnje aktivnosti u stvaranju zrelih projekata energetske učinkovitosti kako bi se omogućilo korištenje sredstava EU fondova nakon 2013. godine kada će se većina mjera iz ovog Akcijskog plana nastaviti provoditi te pretočiti u 3. Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost RH za razdoblje od 2014. do 2016. godine, zaključuje se u priopćenju MINGO-a.