Europski projekt TEESCHOOLS usmjeren je na energetsku učinkovitost u školskim zgradama i provodi se u okviru Interreg MED programa u sedam mediteranskih zemalja. 

Cilj tog projekta je pružiti nova tehnička i financijska rješenja lokalnim vlastima kako bi se kod obnove škola u mediteranskoj regiji primijenile nZEB aktivnosti (zgrade gotovo nulte potrošnje energije). Izabrano je sedam pilot područja te je provedeno 35 energetskih pregleda od strane transnacionalnog radnog tima koji se sastoji od članova timova projektnih partnera. 

Energetski pregledi izvršeni su u pet odabranih škola u Splitu (OŠ Kman-Kocunar, OŠ Bol, OŠ Visoka, OŠ Trstenik i OŠ Gripe). 

Hrvatsko izvješće o energetskim pregledima rezultiralo je izradom prijedloga mjera na temelju dobivenih podataka, kao što su: podaci o klimi, računi za struju i lož ulje, godišnje razine potrošnje toplinske i električne energije škola, fotografije učionica i toplinskih stanica. 

Sukladno tomu, dane su preporuke za specifične intervencije u školskim zgradama, s ciljem približavanja nZEB statusu, koje su propisane Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17). 

Preporučene intervencije uključuju sljedeće mjere: 

 • zamjenu prozora (aluminijski okvir, trostruko ostakljenje) 

 • modernizaciju rasvjete ugradnjom LED rasvjete 

 • fotonaponske sustave (10 - 50 kW) 

 • toplinsku izolaciju vanjskih zidova (mineralna vuna, 14 cm) 

 • toplinsku izolaciju krova (mineralna vuna, 18 cm)

 • dizalice topline za grijanje (SCOP 4)

 • zamjenu uljnih kotlova 

Sukladno potrebama svake škole, definirana je razina investicije od strane tehničkog partnera u Hrvatskoj, a u Izvješću su predstavljene očekivane uštede u energiji te ekonomske koristi, jednostavni period povrata i ukupno smanjenje emisija CO2. 

Kratak pregled projektnih rezultata: 

 • web alat prilagođen korisnicima za dionike, tehničko i školsko osoblje u skladu s klimatskim zonama

 • kalkulator ugljičnog otiska na temelju informacija o životnom ciklusu zgrade

 • inovativna baza podataka o najboljim dostupnim tehnologijama za obnovu školskih zgrada

 • financijski modeli skrojeni po mjeri

 • interni i eksterni treninzi

 • e-learning platforma koja integrira metodologiju TEESCHOOLS projekta u aktivnostima, studijama i akcijskim planovima nekoliko dionika. Ukupno je generirano 13 e-learning modula. 

Naposljetku, održano je više od 30 otvorenih lekcija u školama u sedam zemalja u kojima je sudjelovalo oko 2800 učenika i školskog osoblja, a lekcije su uključivale kratke prezentacije, energetske igre i video projekcije energetskih tema. 

Partneri iz Hrvatske su HEP ESCO i Grad Split

https://teeschools.interreg-med.eu/

http://www.hep.hr/esco/teeschools-europski-projekt-fokusiran-na-energetsku-ucinkovitost-u-skolskim-zgradama/3061

https://www.segreto.eu/teeschools-v0_3/index.php

https://mqa.edf.global/