Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je Otvoreni javni poziv za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Poziv je upućen veleučilištima, strukovnim školama, strukovnim organizacijama i drugim pravnim osobama kako bi mogle podnijeti Zahtjeve za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Program izobrazbe uključuje teorijski i praktični dio, provjeru znanja, izdavanje certifikata i provođenje redovitog stručnog usavršavanja certificiranih građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Provode ga spomenute pravne osobe ('nositelji') koje imaju suglasnost.