Projekt poticanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj (EE projekt) provodi se već osam godina na državnoj, regionaloj i lokalnoj razini, a na svečanom skupu danas bilo je riječi o njegovim rezultatima. Goran Čačić, voditelj EE projekta je prilikom predstavljanja projektnih rezultata naveo kako je ukupno procijenjena ušteda zahvaljujući sustavnom gospodarenju energijom od 2010. do kraja 2012. godine viša od 113 milijuna kuna odnosno oko 6,40% godišnje. „Uz pretpostavku istog trenda kao u 2012. godini, uštede do rujna 2013.g. iznose gotovo 150 milijuna kuna, a ostvarene su uz vrlo mali broj provedenih projekata cjelovite rekonstrukcije zgrada. Uz provedbu konkretnijih projekata energetske rekonstrukcije, procjenjujemo kako je dodatni potencijal ušteda ogroman i kreće se od 30 do 50%“ zaključio je Čačić. EE projekt pokrenut je 2005. godine i za cilj je imao javnom sektoru pomoći postaviti temelje za sustavno i efikasno gospodarenje energijom te ga opskrbiti sa za to potrebnim alatima, vještinama i znanjima. U osam godina provedbe projekta je između ostalog educirano više od 29.000 javnih službenika i razvijen nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), ključan alat za praćenje i analizu potrošnje energenata u kojem se danas nalazi više od 75% javnih zgrada. Tom prilikom održan je i svečani prijenos projektnih aktivnosti na javni sektor, nastavno na sporazum potpisan između Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU), Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).