Energetskom institutu Hrvoje Požar predstavljeni su rezultati projekta neZEH (Gotovo nula energetski hoteli). Prezentaciji su prisustvovala uz voditelje projekta iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i dva pilot hotela koji su kao najbolji primjeri poslovne prakse ušli u zadnji krug, te predstvnici Ministarstva turizma, gospodarstva, graditeljstva i prostornog uređenja, uključenih u problematiku smanjenja potrošnje energije u hotelijerskom sektoru te FZOEU. Svi su zaključili da interes za poticanje zelene gradnje i poticajnih mjera za subvencioniranje postizanja standarda zgrade gotovo nulte energije kod svih postoji te da će zajedno raditi na tome da se postupak dobivanja subvencija hotelijerima što više u budućnosti pojednostavi i omogući dostupnost. "Na prostoru Europske unije zgrade troše 40% ukupne energije i pritom ispuštaju 36% stakleničkih plinova. Kako bi se navedeni podaci izmijenili, u Europskoj uniji te posljedično i u Hrvatskoj, razvijaju se pravila i mjere za transformaciju starih i novih zgrada u zgrade gotovo nulte energije (nZEBs). Zgrada gotovo nulte energije ima visoku energetsku učinkovitost te dobar dio potrebne energije proizvodi iz obnovljivih izvora na lokaciji ili u njezinoj neposrednoj blizini. Projekt gotovo nula energetski hoteli (neZEH) odabrao je hotele u Europi i potaknuo ih da postignu gotovo nula energetski status, što će dovesti do ušteda od 50% u potrošnji energije i znatnog smanjenja operativnih troškova. Šesnaest hotela u sedam europskih zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska i Švedska) izabrani su da postanu europski neZEH pilot-hoteli (eng. Nearly Zero). Ovi hoteli su na putu da postanu začetnici u europskoj hotelskoj industriji kao primjeri dobre prakse za postizanje standarda zgrade gotovo nulte energije (nZEB, eng. Nearly Zero Energy Building). Svaki plan obnove velikih razmjera uključuje ne samo zahtjevne mjere energetske učinkovitosti i integraciju obnovljivih energetskih rješenja, već i promjene u ponašanju uprave, osoblja i gostiju. U Hrvatskoj su, kroz definirani način odabira, za pilot-projekte izabrani hotel Split i hotel Villa Adriatica kao svjetli primjeri iz Hrvatske. Postizanje gotovo nula energetskog standarda ambiciozan je cilj, čak i za postojeće hotele novijeg datuma izgradnje (hotel Split je izgrađen 2012. godine), te zahtijeva značajna ulaganja i vrijeme. Za ostvarenje tog cilja hotel Split je uključen u dugoročni proces koji se sastoji od zamjene halogenih rasvjetnih tijela s LED žaruljama i ugradnje fotonaponskog sustava. Rezultati implementacije navedenih mjera su: godišnje smanjene potrošnje energije od 22.200 kWh, godišnje smanjenje emisije stakleničkih plinova od 5 tCO2 te godišnje iz obnovljivih izvora proizvedeno 10.000 kWh električne energije. Hotel predstavlja novo moderno zdanje u kojem je već implementirana većina modernih tehnologija i rješenja te se već sada odlikuje velikom energetskom učinkovitošću i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Manji zahvati su potrebni kako bi se dostigao gotovo nula energetski standard. Posebna pozornost pridaje se i recikliranju otpada i načinima korištenja vode. Tom je prilikom i gosp. Tomić, vlasnik hotela Split, izjavio: "Uložili smo iznimna sredstva, trud i znanje da napravimo objekt koji će trošiti što je manje moguće energije. Vrijeme eksploatacije ovih mjera je dugo koliko i vijek trajanja objekta. U ovom trenutku, trošak energenata hotela Split jest nešto niži nego bi bio da nismo uložili u energetsku učinkovitost, ali trebat će još vremena da se investicija vrati. Činjenica da je hotel „zelen“ možda jača motiv dolaska gosta, ali statistike pokazuju da gost nije spreman platiti više za ekološki osviješten hotel. Nadamo se da će certifikat gotovo nula energetskog hotela pomoći da se i to promijeni.“