U svim ovim katastrofama i objavama u 'Narodnim novinama' koja uglavnom propisuju razna ograničenja i zabrane s ciljem ovladavanja pandemijom koronavirusa, vjerojatno je mnogima promaklo da je konačno objavljen Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 33/2020).


Iznimno važan propis

Radi se o iznimno bitnom podzakonskom propisu koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Njime se propisuje metodologije za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda na energiji, odnosno novih ušteda na energiji u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014, 116/2018 i 25/2020) i Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (EED). 

Njegova je svrha uspostava sustava za praćenje i ocjenjivanje uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti, ostvarivanja ciljeva utvrđenih u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnom akcijskom planu, metodologija za način praćenja i izračun pokazatelja potrošnje energije na nacionalnoj i sektorskoj razini, način izračuna novih ušteda na energiji koje su rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske i rezultat primjene energetskih usluga, metode za izračun novih ušteda, postupak verifikacije novih ušteda i metodologija za izradu Akcijskog, odnosno Godišnjeg plana.


Četiri opsežna priloga

Pravilnik je donesen u 'Narodnim novinama' 33/2020 od 20.3.2020., a stupio je na snagu 23.3.2020. godine. Istodobno je prestao važiti dosadašnji Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/2015).

Osim samog teksta Pravilnika na 25. članaka, tu su i četiri prilično opsežna priloga kojima su određene metodologije za ocjene ušteda u raznim područjima. Ta četiri priloga su: 
• Prilog I. 'Opći okvir za nacionalne akcijske planove za energetsku učinkovitost'
• Prilog II. 'Metodologija za ocjenu ušteda energije u neposrednoj potrošnji primjenom metoda odozgo - prema - dolje'
• Prilog III. 'Metodologija za ocjenu ušteda energije u neposrednoj potrošnji primjenom metoda odozdo - prema - gore' (za čiju su izradu korišteni materijali Energetskog instituta Hrvoje Požar)
• Prilog IV. 'Metodologija za ocjenu ušteda energije u prometu kroz mjeru dodavanja aditiva pogonskom gorivu'.