U Zadru su prošli tjedan potpisani ugovori za sufinanciranje mjera energetske obnove, a koje su vlasnicima obiteljskih kuća po provedenom natječajnom postupku odobrene za sufinanciranje. Grad Zadar je 27. prosinca 2018. objavio natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća koji je uključivao nabavu i ugradnju solarnog toplinskog sustava, povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenu stolarije i nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu. 

Prijavitelji su mogli prijaviti jednu ili, primjerice, sve četiri mjere pri čemu je iznos sufinanciranja iznosio do 40 posto po pojedinoj mjeri odnosno najviše 12 000 kuna za mjeru nabave i ugradnje solarnog toplinskog sustava te nabavu i ugradnju kotla na drvnu biomasu, a 30 000 kuna za povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice i mjeru zamjene stolarije, objavljeno je na internetskim stranicama Grada Zadra. Iznos bespovratnih sredstava za istovremenu prijavu više mjera iznosio je najviše 40 000 kuna po obiteljskoj kući. 


Smanjenje emisija 

Na natječaj su ukupno pristigle 54 prijave kojima je zatraženo sufinanciranje za 66 mjera energetske obnove. Za provedbu natječaja u gradskom proračunu osigurano je 300 000 kuna te je nakon provedene administrativne provjere i bodovanja odobreno sufinanciranje za 12 podnositelja prijava i 15 mjera energetske obnove u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova sufinanciranja Grada Zadra od oko 287 000 kuna. Od ukupnog broja mjera energetske obnove koje su odobrene za sufinanciranje, sedam se  odnosi na zamjenu stolarije, a osam na povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice. 

Grad Zadar od 2010. provodi mjere energetske obnove obiteljskih kuća s ciljem smanjenja emisija CO2 na svom području. Do sada je samostalno i s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (GZOEU) sufinancirao 148 mjera energetske obnove za 129 obiteljskih kuća u ukupnom iznosu od 2,864.076,55 kuna. Provedbom ovih mjera do sada je ostvareno smanjenje emisija CO2 od 676,46 tona.