Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je dodatnih 24 milijuna kuna za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada nakon velikog broja zaprimljenih prijava za sva tri koraka energetske obnove: certificiranje, izradu projekte dokumentacije i energetsku obnovu. Za 774 stambenih zgrada osigurano je ukupno 44 milijuna kuna, što je više nego dvostruko više od prvotno planiranih 20 milijuna. Osiguravanjem dodatnih sredstava omogućeno je prihvaćanje svih prijava koje zadovoljavaju uvjete natječaja.