Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević najavio je danas da se od 17. listopada 2016. energetska obnova višestambenih zgrada financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U prvom pozivu, koji će biti objavljen 17. listopada i otvoren 90 dana, na raspolaganju će biti 152 milijuna kuna koji će se moći povećati ako bude prijava više. Hrvatskoj je za potrebe energetske obnove višestambenih zgrada na raspolaganju do 2020. 70 milijuna eura. Također, početkom studenoga 2016. MGIPU planira objaviti Poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća bit će objavljen nakon što Europska komisija završi proces izmjene zakonodavstva a što se očekuje do kraja ove godine. 
Prijave projektnih prijedloga od sada će se provoditi prema europskim pravilima. Korisnici sredstava su suvlasnici višestambenih zgrada, a prijave u njihovo ime podnosi upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika. Uvjet koji višestambena zgrada mora ispuniti kako bi se prijavila je 50% ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini. Najniži iznos prihvatljivih sredstava koji prijavitelji mogu tražiti je 150.000 kn, a najviši 16.5 mil. kn po jednoj višestambenoj zgradi. Projektna dokumentacija sufinancira se u iznosu od 85%,  a uključuje izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i poslije energetske obnove zgrade i glavni projekt. Provedba energetske obnove na zgradi, stručni nadzor građenja i projektantski nadzor sufinanciraju se u iznosu od 60% prihvatljivih troškova za područje cijele Hrvatske. Radovi koji se financiraju su: obnova ovojnice zgrade, zamjena sustava grijanja, zamjena unutarnje rasvjete i uvođenje obnovljivih izvora energije. 
Kako bi izbjeglo zastoj u provođenju i pomoglo prijaviteljima Ministarstvo je osiguralo 4,5 milijuna kuna Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će pomagati prijaviteljima u pripremi, prijavi i provedbi projekta. Postotak opravdanih troškova povećan je sa dosadašnjih 40% u velikim gradovima na 60% za područje cijele Hrvatske a udio sredstava za projektnu dokumentaciju je 85%. Povećan je najviši iznos za samu obnovu koji se može ostvariti za pojedinu zgradu sa dosadašnjih 1,4 milijuna na 16,5 milijuna i na taj je način omogućen pristup europskim sredstvima i većim zgradama. Pod pojmom 'višestambena zgrada' smatra se svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, i kojom upravlja upravitelj zgrade. Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada odnosno preko pola milijuna stanova. U kontinentalnom dijelu Hrvatske nalazi se 65% zgrada dok ih u obalnom dijelu oko 35%. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće višestruko smanjiti. 
Nakon izuzetno uspješnih pilot-poziva za izradu projektne dokumentacije te radove energetske obnove odgojno-obrazovnih javnih ustanova temeljem kojih je dosad ugovoreno više od 100 projekata u vrijednosti od  gotovo 60 milijuna kuna, u pripremi je novi poziv temeljem kojega će bit dodijeljena znatno veća sredstva. MGIPU je 7. listopada 2016., otvorio javno savjetovanje u trajanju od  15 dana, a početkom studenog objavit će prvi privremeno otvoreni Poziv kojim će dodijeliti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. I u ovom slučaju radi se o prvom od  višekratnih privremenih poziva, s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga od 90 kalendarskih dana. I u ovom slučaju, ukoliko se pokaže potreba, postoji mogućnost povećanja alokacije po predmetnom pozivu. Na Poziv će se moći javiti jedinice lokalne i područne samouprave koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja. Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije.