Na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' zaprimljene su 448 prijave u iznosu od gotovo 814 mil. kuna! U skladu s time, u tijeku je postupak dodjele koji uključuje provjeru i ocjenjivanje projektnih prijedloga sukladno kriterijima odabira kako je navedeno u Uputama za prijavitelje, a koji obavlja Odbor za odabir projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je posredničko tijelo razine 2. Nakon završetka postupka i propisanih Izvješća, MGIPU će donijeti odluke o financiranju za odabrane projekte.
Tako je do 10.4.2018. godine potpisano 46 odluka o financiranju u ukupnoj vrijednosti većoj od 211 mil. kuna, od čega više od 105 mil. kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Sredstva se dodjeljuju projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima prihvatljivi prijavitelji (tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije, uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom) obavljaju društvene djelatnosti.
Prijave na poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora u zgradama javnog sektora bile su moguće u razdoblju 15.1.2018. - 5.2.2018. godine, kada je Poziv zbog velikog interesa obustavljen do 7.5.2018. godine. No, MGIPU u suradnji s FZOEU-om i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak održava informativne radionice za potencijalne prijavitelje. Tako je od pokretanja  Poziva održano je sedam, a još tri su planirane do kraja svibnja 2018. godine. 
Za podupiranje energetske učinkovitosti, što uključuje javne i stambene zgrade, Hrvatskoj je na raspolaganju 311 mil. eura iz EFRR-a. Od tog iznosa je 211 mil. eura namijenjeno je energetskoj obnovi javnih zgrada, a preostalih 100 mil. eura za obnovu stambenih zgrada. Od 2015. godine do danas objavljeno je pet poziva za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, pri čemu je plasirano čak 172 mil. eura bespovratnih europskih sredstava, izvijestio je MGIPU.