Vlada je jučer dala suglasnost Gradu Zagrebu za kredit od 18 milijuna kuna na razdoblje od šest godina za energetsku obnovu grada Zagreba. Kamatna stopa na kredit HBOR-a iznosi 3%, a koristit će se za realizaciju projekta ZagEE. Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena: 3 zgrade gradske uprave, 15 zgrada osnovnih škola, 7 zgrada srednjih škola, 36 zgrada dječjih vrtića, 6 zgrada domova za starije i nemoćne, 3 zgrade domova zdravlja, 17 zgrada mjesne samouprave te modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom. Predviđa se da će projekt energetske obnove biti dovršen do travnja 2016. Vrijednost ukupnog projekta je 1,81 milijun eura, a investicijska vrijednost radova iznosi 29,3 milijuna eura uz povrat investicije za 13 godina. Očekivani rezultati su ostvarene prosječne uštede energije na zgradama od 49% te 72% u javnoj rasvjeti, odnosno ostvarene godišnje uštede energije 33.526 MWh na objektima uključenih u projekt ZagEE, korištenje energije u zgradama iz obnovljivih izvora energije 490 MWh godišnje i smanjene emisije stakleničkih plinova za 8.390 tCO2e po godini ostvarene s mjerama energetske obnove primijenjenih na objektima u okviru projekta.