Vodička javna rasvjeta uskoro će se modernizirati zamjenom stare rasvjete ekološkom, a taj je projekt vrijedan gotovo 1,2 milijuna kuna. Ugovor je potpisan s Fondom za zaštitu i energetsku učinkovitost, pri čemu Fond sudjeluje s 80%, prenosi Slobodna Dalmacija.  Ekološka rasvjeta donijet će značajne uštede u potrošnji struje pa će računi biti više nego upola manji u odnosu na prijašnje, a cijela će se investicija vratiti već za tri godine uštedom u potrošnji električne energije. Vodice su prije dvije godine počele sa zamjenom uobičajenih javnih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivijima i energetski štedljivijima, što se pokazalo vrlo isplativim. U prvoj fazi provedbe ovog programa utrošeno je 600 tisuća kuna, u čemu je Fond sudjelovao sa 36%. Tada su zamijenjena svjetla duž glavnih prometnica u Srimi, Gaćelezima i Čistoj Velikoj te u trima vodičkim ulicama. Od postojećih instalacija javne rasvjete bit će zamijenjene jedino svjetiljke, a osim financiranja vodičke javne rasvjete, Fond je donio i odluku o sufinanciranju izrade certifikata za javnu rasvjetu u Srimi, Gaćelezima, Čistoj Maloj i Čistoj Velikoj, Grabovcima i na otoku Prviću, koju će sufinancirati u iznosu od 40%.