Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti, nedavno je donesen Akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje 2020.-2022. godine

Ovim planskim dokumentom, koji je izradila Regionalna energetska agencija (REA) Sjever, utvrđuje se provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Brodsko-posavske županije i on obuhvaća prikaz stanja neposredne potrošnje energije u njoj, planirane mjere i pokazatelje poboljšanja energetske učinkovitosti te očekivane energetske uštede nastale uslijed provedbe mjera.


Prirodni plin 

U Akcijskom planu se tako ističe kako je ukupna prosječna godišnja neposredna potrošnja energije u toj županiji od 2014. do 2018. iznosila 37.964 MW h. Najviše energije, čak 52,37 posto, troše zdravstvene ustanove u kojima prednjači potrošnja prirodnog plina. Potom slijede odgojno-obrazovne ustanove (44,85 posto). 

Stoga, u Brodsko-posavskoj županiji od 2020. do 2022. planira se provesti 20 mjera energetske učinkovitosti u javnom sektoru. Među mjerama ističe se energetska obnova i izmjena rasvjetnih tijela u nekoliko škola. Također, energetski će se obnoviti nekoliko zdravstvenih ustanova. 

Implementacija planiranih mjera rezultirat će uštedama energije od 13.361,16 MW h godišnje te smanjenjem emisija CO2 za 2.953,36 t/god. 


Različiti izvori financiranja 

Procijenjeni troškovi implementacije navedenih mjera iznose nešto više od 80,7 milijuna kuna. S obzirom na to da realizacija predloženih mjera zahtijeva značajna ulaganja, osim iz županijskog proračuna, projekti će jednim dijelom biti sufinancirani i iz različitih nacionalnih i europskih izvora financiranja te tako pridonijeti oživljavanju daljnjih investicijskih aktivnosti. 

Poseban naglasak stavljen je na korištenje alternativnih modela financiranja kao što su ESCO/EPC, JPP i zeleni krediti banaka.