U 29 gradova i općina Zagrebačke županije rekonstruirat će se 22.000 svjetiljki, dok će se u 28 gradova i općina Krapinsko-zagorske županije obnoviti njih 12.000. U godinu dana te će županije na javnoj rasvjeti uštedjeti 1,1 milijun eura, a sve u projektu Newlight, koji dijelom financira Europska investicijska banka. Ostatak novaca dolazi iz programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 20 mil. eura, a to je prvi projekt modernizacije javne rasvjete financiran iz EIB-a u Hrvatskoj i treći takav u Europi. Svjetiljke će se zamijeniti LED rasvjetom s regulacijom sustava snage i izvora svjetlosti, a u planu je i rekonstrukcija stupova javne rasvjete i zamjene energetskih kabela. Prva faza projekta, koja se sastojala od izrade sve potrebne dokumentacije, ugovora i provođenja energetskih pregleda javne rasvjete, je gotova i sada je potrebno aktivirati sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Takav projekt provele su samo provincija Milano u Italiji i Katalonija u Španjolskoj, piše Večernjak