Donošenje novog i već dugo najavljivanog Zakona o obnovljivim izvorima energije i novog Zakona o učinkovitom korištenju energije u proizvodnji, transportu i neposrednoj potrošnji može se očekivati tek u 4. tromjesečju 2013, odnosno tek za godinu dana! Točnije rečeno, tek tada je predviđeno upućivanje tih zakona u proceduru prema Vladi. Tako je, naime, predviđeno Prijedlogom plana normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva koji je Ministarstvo gospodarstva za zakone i podzakonske propise iz svoje nadležnosti donijelo na temelju članka 9, stavka 2, alineje 1 Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/2011). Kako se također ističe, stručni nositelj izrade tih zakona je Sektor za energetiku Uprave za industrijsku politiku, energetiku i rudarstvo MINGO-a. 
Uz to, u 1. tromjesečju sljedeće godine predviđeno je upućivanje u proceduru Vladi novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti, za što je u MINGO-u zadužena Uprava za trgovinu i unutarnje tržište.