Krajem listopada završena je energetska obnova javne rasvjete Grada Ploča. Za izvedene radove Grad je koristio sredstva HBOR-a ESIF kreditom s 0,25% kamata, u visini od 2,4 milijuna kuna sa PDV-om, a radove je putem javne nabave dobilo i izvelo poduzeće Veritas esco iz Splita. Izvođač se obvezao na 15 godina jamstva za radove te 18 godina na razervne dijelove. Kada je ugovor sklopljen prije 11 mjeseci, na sumu od 1,85 mil. kn + PDV ( što je očigledno raslo), rečeno je da je razdoblje povrata investicije tek tri godine, a projecirani iznos ušteda u potrošnju u jamstvenom roku od 15 godina je 12 mil. kn.

Javna rasvjeta Grada Ploče bila je zastarjela i održavala se vlastitim naporima i posljedično uz velike troškove, što je predstavljalo opterećenje za gradski proračun. 

Obnavljala se kroz pojačano održavanje bez potrebnih popratnih svjetlo-tehničkih proračuna pa je dijelom bila predimenzionirana, a dijelom poddimenzionirana. S druge strane, izmjena dotrajalih rasvjetnih tijela nije se uvijek radila tako da se postavi novo rasvjetno tijelo istog tipa kao ono koje se mijenja, nego se postavljalo rasvjetno tijelo koje je bilo raspoloživo i/ili na skladištu. To je, između ostaloga, uzrokovalo da su se u istoj ulici nalazila dva različita rasvjetna tijela. 

Mračne ulice

Ukratko, zahtjevi svjetlo tehničke norme HRN EN 13201:2016 nisu u najvećem dijelu ulica bili zadovoljeni pa se smatralo nužnim napraviti sveopći zahvat energetske obnove javne rasvjete, kako u pogledu povećanja energetske učinkovitosti, tako i u pogledu smanjenja svjetlosnog onečišćenja. Osim toga, zbog zastarjele i neučinkovite javne rasvjete, u prijašnjim uvjetima i u okviru zahvata energetske obnove, bilo je potrebno njeno pojačano održavanje što je iznosilo godišnje oko 200 kuna po rasvjetnom tijelu. To znači da je godišnji trošak održavanja javne rasvjete za rasvjetna tijela u spomenutom zahvatu energetske obnove za 1559 postojećih rasvjetnih tijela iznosio oko 312 tisuća kuna, uključujući materijal i rad.

Ušteda na održavanju

Obzirom na novu LED rasvjetu koja ima životni vijek preko sto tisuća sati (25 godina), a i smanjene jakosti struje uslijed smanjenih snaga, zbog čega će i električni vodovi manje „trpjeti“, očekuje se da će godišnji trošak održavanja biti najviše 62 tisuće kuna. Moderne LED tehnologije koja, uz veliku učinkovitost, zadovoljava sve zahtjeve iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, nema u sebi nikakvih sastojaka opasnih teških metala (živa, olovo) pa ne podliježu posebnim zahtjevima za zbrinjavanje elektroničkog otpada. 

Uzimajući u obzir podatke da je na poziciji javne rasvjete u 2020. godini realiziran iznos od gotovo 1.2 milijuna kuna, u 2021. godini iznos od preko 1,2 milijuna kuna a u 2022. godini iznos od 780.000 i da je za 2023. godinu ukupno planirani iznos 615.000 kuna nije teško zaključiti da se visina planirane uštede kreće oko 58% na godišnjoj razini, objavio je Dubrovački vijesnik.