U zgradi HEP-a, 13. veljače održan je završni sastanak partnera na EU projektu TRAP-EE koji se financira se u okviru ‘Programa za cjeloživotno učenje’ (eng. ‘Lifelong Learning Programme’). Puni naziv projekta na engleskom jeziku je 'Training Personnel Towards Operational Energy Efficiency of the Buildings', odnosno na hrvatskom 'Izobrazba osoblja za provedbu energetske učinkovitosti u zgradama'. Partneri na projektu su Inovacijski razvojni institut Sveučilišta u Ljubljani (IRI UL), Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA) iz Nove Gorice, udruga energie:bewusst Kärnten iz Austrije i HEP ESCO iz Hrvatske. Kako se navodi u priopćenju, partneri u projektu zaključili su da se obuka osoba odgovornih za održavanje zgrada o provedbi mjera energetske učinkovitosti pokazala potrebnom, kako u Hrvatskoj tako i u Sloveniji. Također je zaključeno da se pokrene inicijativa prema institucijama u Hrvatskoj i Sloveniji da se postojećem opisu poslova za domare (kućne majstore) dodaju i znanja i vještine potrebne za provedbu mjera energetske učinkovitosti u zgradama. Nakon završetka projekta trening će biti dostupan na komercijalnoj osnovi u okviru ponude HEP ESCO Trening centra.