Zgrada Vlade ide u cjelovitu energetsku i konstrukcijsku te unutrašnju obnovu. Dokumentacija o nabavi izrade projektno – tehničke dokumentacije i izvedbe radova cjelovite obnove Banskih dvora dovršena je te je provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nakon objave Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju ispunjene su sve formalne pretpostavke za pokretanje postupka te je natječaj za dokumentaciju i radove danas poslan na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Predmet nabave je izrada projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade prema Tehničkim specifikacijama koji među ostalim podrazumijeva: izradu elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborata popravka i uređenja okoliša, elaborata uređenja interijera, izradu idejnog projekta cjelovite obnove zgrade, izradu glavnog i izvedbenog projekta cjelovite obnove zgrade i ishođenje svih potrebnih posebnih uvjeta, suglasnosti, mišljenja, potvrda i/ili dozvola nadležnih tijela, te izvedbu samih radova prema projektu cjelovite obnove, i to: izvedbu radova obnove svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, kanalizacijske…), preuređenja i racionalizacije određenih prostorija (kuhinja i restoran u prizemlju zgrade, neke od svečanih dvorana, tavanski prostor će se urediti u uredski). 

Također zgrada Banskih dvora bit će prilagođena osobama s poteškoćama u kretanju. Konzervatorsko-restauratorske radove provest će Hrvatski restauratorski zavod u okviru svoje programske djelatnosti te ovi radovi nisu uključeni u predmetni postupak javne nabave. Projekt obnove podijeljen je u dvije faze. U prvoj, koja će trajati pola godine, izvest će se radovi na konstrukcijskoj obnovi palače i planirano je da taj dio projekta bude sufinanciran bespovratnim sredstvima iz europskog Fonda solidarnosti, a druga faza projekta koja podrazumijeva cjelovitu obnovu mora biti dovršena u roku od 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora s izvođačima radova, objavila je Vlada.