Šesnaest hotela u sedam europskih zemalja (Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Rumunjska, Španjolska i Švedska) su izabrani da postanu europski neZEH pilot hoteli (eng. Nearly Zero). Ovi će hoteli su na putu da postanu inspirirajući začetnici u europskoj hotelskoj industriji kao primjeri dobre prakse kako postići standard gotovo nula energetske građevine (nZEB, eng. Nearly Zero Energy Building), priopćeno je iz Energetskog instituta 'Hrvoje Požar'. Svaki plan obnove velikih razmjera uključuje ne samo zahtjevne mjere energetske učinkovitosti i integraciju obnovljivih energetskih rješenja, već i promjenu u ponašanju uprave, osoblja i gostiju dok su u interakciji s hotelom. Odabir pilot hotela započeo je 2014. godine kada su pokrenuti javni pozivi u svakoj zemlji. Uslijedio je niz aktivnosti za podizanje svijesti, kao što su pokretanje događaja i radionica. Projekt je dopro do više od 4.000 europskih hotela što je rezultiralo s 85 aplikacija hotelijera koji žele biti dio inicijative neZEH. Strogi proces selekcije primijenjen je kako bi se odabralo 40 kandidata za pilot hotele. Svakom hotel kandidatu je ponuđen energetski pred-pregled. Temeljem uglavnom rezultata pred-pregleda odabrano je šesnaest pilot hotela. Tima šesnaest ponuđeni su energetski pregledi provedeni od ovlaštenih osoba za energetske preglede. Svakim pregledom predložene su energetski učinkovite/OIE mjere i procijenjeni troškovi vezani uz renoviranje. Naknadne studije izvedivosti koje su uključivale izračun povrata ulaganja za alternativne scenarije intervencije pružile su pomoć hotelijerima pokazujući im najbolji put prema neZEH ciljevima. Projekt neZEH je bio u mogućnosti ponuditi nekoliko korisnih mogućnosti za 16 odabranih pilot hotela: pristup tehničkim znanjem; provedbu i tumačenje energetskih pregleda s tehničkim rješenjima i izračun povrata investicije; studiju izvedivosti; tehničke savjete o natječajima, izbor izvođača radova i nadzora; prepoznavanje mogućnosti financiranja; obuku osoblja hotela; pristup marketinškim alatima; povećanje tržišne vidljivost na nacionalnoj i EU/međunarodnoj razini. U isto vrijeme, svi pilot hoteli su izrazili predanost planovima obnove velikih razmjera kako bi ostvarili ciljeve nZEB i podijelili neZEH iskustva s drugima u njihovoj regiji i šire. Proces planiranja svih 16 projekata obnove je počeo i temeljem strateškog odlučivanja, neki hoteli su već započeli proces obnove. To je dugotrajan proces, ali mnoge lekcije će se naučiti kako se pilot projekti budu kretali prema gotovo nula energetskom statusu. Više o neZEH projektu možete pronaći pod www.nezeh.eu
Dodajmo kako su od hrvatskih hotela za pilot projekt odabrani 'Villa Adriatica' s otoka Brača i hotel 'Split' iz Splita.