NE Cernavoda obilježila je 20 godina uspješnog rada, u kojem nije bilo prekida zbog kvarova. Elektrana je službeno puštena u pogon 17.4.1996. godine. Dva reaktora pojedinačne snage 700 MW su kanadske proizvodnje i tipa CANDU 6 te pokrivaju 20% potrošnje električne energije u Rumunjskoj. U studenom 2015. godine je s kineskom tvrtkom CGNPC je ugovorena izgradnja još dva reaktora, javlja rumunjski portal 'Nine o' Clock'.