U velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pred oko 250 sudionika održan je 6. hrvatski seminar o tlačnoj opremi. Prisutne je najprije ispred organizatora Seminara, tvrtke ENERGETIKA MARKETING pozdravio Branko ILJAŠ, dipl. ing. nakon čega su uslijedili pozdravni govori predstavnika suorganizatora. U ime MINGORP-a skup je pozdravila Nevenka ZRINSKI LOVRIĆ, dipl. oec. iz Uprave za industriju i privatizaciju MINGORP-a, u ime Agencije za opremu pod tlakom njezin privremenih ravnatelj, Ante DIZDAR, dipl. ing, u ime Hrvatske akreditacijske agencije Vladimir MUCKO, dipl. ing, a u ime Hrvatskog zavoda za norme njegov ravnatelj, dr. sc. Dragutin FUNDA koji je najavio da se tijekom lipnja očekuje primanje HZN-a u punopravno članstvo Europskog odbora za normizaciju (CEN) i Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), dok je u ime dekana Fakulteta strojarstva brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu okupljene pozdravio prof. dr. sc. Mladen ANDRASSY, dipl. ing. U prvom predavanju je gđa. Lovrić podrobno prikazala stanje zakona i propisa iz područja opreme pod tlakom, pri čemu je, između ostalog, najavila mogućnost uvođenja tzv. korisničkog inspektorata za velike tvrtke koje bi tada dio postupaka ocjene sukladnosti mogle obavljati same, a i uvođenje posebnog dijela posvećenog opremi pod tlakom na internetskim stranicama MINGORP-a na kojem će se nalaziti svi potrebni podaci o tijelima za ocjenu sukladnosti, odobrenih tijela te priznatih i neovisnih organizacija s njihovim ovlaštenjima u području tlačne opreme. U sljedećem je izlaganju Božidar ĆORIĆ, ing, iz tvrtke TÜV Croatia opisao postupke za dobivanje odobrenja za konstrukciju, proizvodnju i stavljanje na tržište, odnosno djelatnost svoje tvrtke kao prvog tijela za ocjenu sukladnosti u Hrvatskoj. Gosp. Dizdar je potom održao predavanje pod nazivom "Evidencija opreme pod tlakom i određivanje termina periodičkih pregleda", dok je Davor VUKELIĆ, dipl. ing, također iz OPT-agencije prikazao postupak prijave nove opreme pod tlakom koji je naglasio da u području tlačne opreme od listopada 2008. godine vrijede isključivo novodoneseni hrvatski propisi. O akreditaciji pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u postupku ocjene sukladnosti i periodičkih pregleda opreme pod tlakom govorio je gosp. Mucko, a o primjeni normi i drugih tehničkih specifikacija Milivoj DRUSANY, dipl. ing, iz tvrtke Inženjering za naftu i plin. Uslijedilo je predavanje koje je u ime skupine stručnjaka s FSB-a održao prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing, a koje je bilo posvećeno primjeni metode konačnih elemenata za procjenu cjelovitosti posuda pod tlakom, dok je predavanje prof. Švaića nosilo naslov "Izrada dokumentacije za stabilnu opremu pod tlakom". Nakon toga su dva predavanja održali stručnjaci iz INA. Marko HANZA, dipl. ing. u ime skupine autora iz Rafinerije nafte Rijeka izložio je iskustva pilot-projekta opremanja procesnog postrojenja 326 HDS/BHK uz usklađivanje s novom regulativom za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom, dok je mr. sc. Frane NOVAK, dipl. ing. prikazao zanimljiv projekt premještanja kolone s postrojenja aromati na postrojenje deizopentanizacija u riječkoj rafineriji. Posljednje je predavanje bilo posvećeno djelatnosti tvrtke TPK - Zavoda za energetsku i procesnu opremu i održao ga je Zdravko SKOČIĆ, dipl. ing. koji je najavio kako bi TPK - Zavod uskoro trebao postati drugo tijelo za ocjenu sukladnosti u Hrvatskoj. Osim što je privukao golemu i pomalo neočekivanu pozornost stručne javnosti, Seminar je dao osvrt na stanje zakona i propisa iz područja opreme pod tlakom i informacije o daljnjim aktivnostima MINGORP-a. Kako je u prošloj godini ovlašteno prvo tijelo za ocjenu sukladnosti, iznijela su se vrlo korisna iskustva stečena kroz postupke provedene za dobivanje odobrenja, proizvodnju i stavljanje na tržište nove opreme pod tlakom. Naravno, na kraju Seminara održana je uvijek zanimljiva diskusija na kojoj su dani odgovori na neka od uistinu ključnih pitanja vezanih uz primjenu novih propisa iz područja opreme pod tlakom. Galerija slika