Ove godine Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. obilježio je 60 godina organiziranog prijenosa električne energije u Hrvatskoj. Na svečanosti, gdje su se okupili svi stručnjaci koji su svojim dugogodišnjim i uspješnim radom pomogli u promicanju i razvoju djelatnosti prijenosa električne energije, Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a i Perica Jukić, predsjednik Skupštine HOPS-a, osvrnuli su se na razvoj, organizaciju i modernizaciju elektroenergetske mreže Hrvatske od samih početaka, pa sve do danas. Isto tako, istaknuli su kako HOPS trenutno sudjeluje u projektu naprednih mreža Sincro.Grid, radi poboljšanja kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu i povećanja prijenosne moći postojećih vodova, te bi time osigurao bolju integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav i povećanje sigurnosti opskrbe kupaca u idućih četiri godine pomoću bespovratnih sredstva iz EU fondova u iznosu od 41 milijun eura, od kojih HOPS-u pripada 13,5 mil. eura. Uz to, napomenuli su da je trenutno na mrežu priključeno 16 vjetroelektrana ukupnog kapaciteta 428 MW te prema zakonskoj obavezi očekuje se integracija novih 320 MW. Na kraju su prikazani planovi za budućnost, gdje će HOPS uz godišnji investicijski potencijal od 450 mil. kuna krenuti u zamjenu starih podmorskih kabela između otoka i kopna na Jadranu, izgradnju interkonekcijskog voda od 400 kV prema BIH-u, rekonstrukciju voda od 220 kV Zagreb-Split na 400 kV te provedbu 'Zimskog paketa' mjera i prijedloga EU-a. Na elektroenergetskoj mreži duljine 7699 km, kao i do sada, svi nadolazeći izazovi se svladavaju novim tehnologijama te modernim i sigurnim informacijskim sustavima i visokostručnim kadrovima, a glavni pokretač mreže će kao i uvijek biti kretanje i struktura potrošnje te priključak novih potrošača.