Hrvatski ABB je brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci osigurao najsuvremenije rješenje koje se sastoji od dva uređaja PCS100 SFC (statički pretvarač frekvencije) od 1250 kVA koje poboljšava kvalitetu napajanja i smanjuje troškove održavanja. Pored smanjenja emisija, zagađenja i razine buke, ABB rješenje omogućuje uštede koristeći elektro-energetsku mrežu umjesto dizelskog generatora. Kako se navodi u priopćenju, tijekom proteklih godina brodogradilište Viktor Lenac je u nekoliko navrata imalo potrebu za napajanjem brodova s mrežom na 60Hz. Za tu svrhu su koristili dizel-generatorske jedinice. Kod većih brodova je bilo potrebno u dužem periodu koristiti i do tri takve jedinice snage 1 MW paralelno povezane, kako bi se osigurao nesmetani rad. Problemi koji su se javljali bili su vezani za paralelni rad uz međusobnu sinkronizaciju dizel-generatorskih jedinica, česte probleme prilikom nenadane promjene opterećenja i ispada iz sinkronizma pojedinih jedinica. Visoki troškovi potrošnje goriva za dizel motore zbog njihove niske efikasnosti u odnosu na energetske pretvarače, visok nivo buke, naročito noću, u relativno urbanoj sredini u blizini stambenih objekata, zagađenje uslijed kontinuiranog rada motora s unutarnjim sagorijevanjem kroz emisije CO2, NOx i drugih stakleničkih plinova su također bili ključni faktori za odabir ABB-ovog statičkog pretvarača. Namjera brodogradilišta je povećati svoju konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu. Brodogradilište Viktor Lenac je prepoznao prednost koju pruža uređaj PCS100 SFC. Prvi manji uređaj snage 375 kVA naručen je i instaliran krajem 2012. Nakon analize i uvida u sve prednosti, brodogradilište se odlučilo i za nabavu nove jedinice veće snage od 2500 kVA. Početkom 2013. isporučena je mobilna kontejnerska jedinica koja uključuje 2 x 1250 kVA PCS100, niskonaponsko postrojenje, srednjenaponsko postrojenje, transformator te lokalni upravljački sustav zasnovan na ABB-ovoj AC500 PLC platformi. Glavne značajke PCS100 SFC su da može raditi u više režima rada: kao samostalna napajačka jedinica, paralelno s drugim energetskim izvorima i za terećenje brodskog energetskog postrojenja prilikom ispitivanja. Uređaj je pušten u rad sredinom 2013. godine, a kompletan inženjering, uključujući dizajn kontejnera i smještaj opreme realizirao je lokalni ABB tim u Hrvatskoj. Rješenje s ABB-ovim statičkim pretvaračem pruža mnoge prednosti za Viktor Lenac - jednostavna upotreba i održavanje, niži operativni troškovi i troškovi održavanja, nema buke, nema zagađenja, pouzdan rad, mogućnost korištenja pretvarača prilikom ispitivanja i terećenja dizel-generatorskih postrojenja na brodu i vraćanje energije u vlastitu mrežu umjesto da se energija „spaljuje“ na otpornicima uronjenim u more. 
Nakon instalacije ABB-ovog uređaja PCS100 SFC učinkovitost je znatno poboljšana, operativni su troškovi s vremenom smanjeni te je pojednostavljeno održavanje i povećana pouzdanost rada, zaključuje se u priopćenju.