Poznati austrijski proizvođač opreme za energetsko iskorištavanje biomase Polytechnik izvijestio je kako je isporučio i izveo novo kotlovsko postrojenje za opskrbu toplinskom energijom proizvodnih pogona tvornice zrakoplova Airbus u Toulouseu u Francuskoj. Kako se ističe, riječ je o kotlu za proizvodnju zasićene pare s toplinskim učinom 13,5 MW u izvedbi s hidrauličkom pomičnom rešetkom i predviđenom za loženje drvnom sječkom.


Pogled na zgradu novog kotlovskog postrojenja u tvornici Airbus...

Pri tome bi količina sječke trebala iznositi 22 000 t godišnje, što je količina za koju čelnici Airbusa smatraju da se najbolje uklapa u usvojenu ekološku strategiju. Kotao će prvenstveno služiti za opskrbu toplinom proizvodnih pogona ukupne površine 350 000 m2(montažnih hala i lakirnice za avione A 350), pri čemu se očekuje značajno smanjenje potrošnje plina (koji bi se inače koristio kao energent), ali i emisija ugljičnog dioksida. Za opskrbu šumskom biomasom Airbus je uspostavio suradnju sa šumarskom zadrugom COFOGAR, jednim od najvećih šumarskih organizacija u jugozapadnoj Francuskoj. U skladu s time, čak će 70% sječke stizati iz šuma u vlasništvu COFOGAR-ovih članova, ali i s platnaža kultura kratkih ophodnji, ponajviše eukaliptusa i bagrema, dok će se 30% biomase dobivati iz okolnih drvnoprerađivačkih pogona.


... i na sustav za pročišćavanje dimnih plinova i dimnjak

Pojednostavljena shema postrojenja

U svakom slučaju, tako nehomogeno gorivo neće predstavljati problem zbog širokog raspona kvalitete i vlage (čak 20 - 55%). Naime, kako ističu stručnjaci Polytechnika, unatoč velikim odstupanjima u svojstvima goriva kao što su vlažnost, dimenzije i udio čestica, bez problema je osigurano precizno namještanje rada i upravljanje toplinskim učinom kotlovskog postrojenja. Uz to, provest će se i potrebno školovanje osoblja koje će njime upravljati, kako bi ga se uputilo u 'tajne' optimalnog pogona. Isto tako, pri projektiranju i izvođenju kotlovskog postrojenja velika je pozornost morala biti posvećena kompaktnosti izvedbe, ali i troškovima. Pri tome je zanimljivo i rješenje za dovođenje sječke do kotla, što se ostvaruje iz aktivnog silosa s pomičnim dnom, dok se ostatak sječke, predviđen za potrošnju za tri dana rada postrojenja, pohranjuje u pasivnom silosu, u koji se pak dovezena sječka ubacuje bagerom. No, to nije jedina posebnost postrojenja jer je izveden i sustav brzog hlađenja u slučaju opasnosti.


Sustav za automatsko čišćenje kotlovskih cijevi

Kako bi se omogućilo što čišće izgaranje, odnosno optimiralo pročišćavanje dimnih plinova koji nastaju izgaranjem, oni nakon izlaska iz ložišta i prije ulaska u dimnjak prolaze kroz multiciklon i elektrofiltar, čime se bez problema zadovoljavaju granične vrijednosti emisija iz odgovarajućih francuskih propisa od 20 mg/m3 normnom. Pri uobičajenom načinu rada emisija ostatnih čestica tako iznosi svega 2 - 8 mg/m3 normnom, dok su izmjerene vrijednosti emisija dušičnih oksida i ugljičnog monoksida gotovo jednake 0. No, to treba zahvaliti i gotovo potpunom izgaranju goriva, a takav koncept izgaranja za posljedicu ima i iznimno velik stupanj djelovanja, veći od 90% Pri tome su i silos za biomasu sa sustavom za dovod goriva i svi spomenuti filtri također bili uključeni u opseg isporuke opreme od Polytechnika.

Spomenuti projekt ne daje samo dobre rezultate za Airbus kada je riječ o proizvodnji topline, već su dobri i financijski rezultati. To ne znači samo snižavanje troškova u odnosu na isto postrojenje na prirodni plin za čak 50%, već i smanjenje emisija CO2 za čak pet puta, što znači mogućnost dodatnih prihoda na prodaji emisijskih certifikata, dok se sav pepeo koji ostaje nakon izgaranja prodaje okolnim poljoprivrednicima kao gnojivo. Uz to, dio investicije u novo postrojenje pokriven je i sredstvima francuske energetske agencije ADEME.