Alen Leverić, dipl. oec. dosadašnji Čačićev pomoćnik ministra za energetiku, rudarstvo i industriju od 1. siječnja 2013. trebao bi postati zamjenik ministra Ivana Vrdoljaka, objavili su neki hrvatski mediji, pozvavši se na pouzdane izvore. Leverić bi na toj poziciji trebao zamijeniti Tamaru Obradović-Mazal koja bi trebala otići iz državne službe. Odluka o odlasku Obradović-Mazal navodno je donesena još za vrijeme Čačića, a Leverić se prije dolaska u MINGO dokazao svojim angažmanom u Istri i Varaždinu.