Američki naftni div Chevron planira u 2018. godini za kapitalne investicije i istraživanja potrošiti 18,3 mlrd. dolara, u što je uključeno i 5,5 mlrd. dolara što će investirati tvrtke u njegovom vlasništvu. Doduše, taj proračun se smanjuje već četiri godine zaredom, a 3/4 spomenutih investicija odnosi se na projekte čije se puštanje u komercijalni rad očekuje u roku dvije godine. Tako će 8,7 mlrd. dolara biti uloženo u održavanje proizvodnih projekata, oko 5,5 mlrd. dolara u velike kapitalne proizvodne projekte, 1,1 mlrd. dolara u istraživanja nafte i plina koja su već započeta, a preostalo u istraživanja posve novih izvora koji će se razvijati u budućnosti. Potom će se još 2,2 mlrd. dolara uložiti u poslove prerade nafte, prodaje i transporta naftnih goriva te proizvodnju i distribuciju maziva, javlja američki naftni portal 'Rigzone'.