Grad Zagreb je za potrebe izrade i implementacije vlastitih razvojnih energetskih politika pokrenuo projekt pod nazivom:Izrada energetske bilance Grada Zagreba. Cilj ovog projekta je formiranje strukture i instrumenata potrebnih za izradu i praćenje energetske bilance na području Grada Zagreba što uključuje: prikupljanje i obradu podataka te pripremu adekvatnih izvještaja o proizvodnji, opskrbi energijom te potrošnji kod različitih kategorija potrošača energije: kućanstva, usluge (školstvo, zdravstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, uprava i administracija te ostale uslužne djelatnosti), industrija i promet. Kako se navodi u priopćenju Energetskog instituta 'Hrvoje Požar', osim izrade energetske bilance, projektom će se uspostaviti i praćenje emisija štetnih plinova iz energetskog sektora. Posebna specifičnost ovog projekta leži u izradi energetskih bilanci za pojedina karakteristična područja Grada Zagreba, te na razini gradskih četvrti. Postupak izrade energetske bilance temelji se, između ostalog, na prikupljanju podatka o potrošnji energije putem ankete u sektorima kućanstava i usluga iz razloga što za ove kategorije potrošača službenih informacija o njihovoj potrošnji gotovo i nema. Posebno se to odnosi na potrošnju ogrjevnog drveta, ukapljenog naftnog plina, lož ulja, motornih goriva i ostalih, dakle energenta koji se ne distribuiraju putem distribucijske mreže. Kućanstva u kojima se provodi anketa selektiraju se slučajnim odabirom iz telefonskog imenika, a ispitivanje se temelji na metodi telefonskog anketiranja iz sjedišta u EIHP-u. Upitnik sadrži oko tridesetak pitanja vezanih uz navike i karakteristike potrošnje energije koje se odnose na grijanje, kuhanje, pripremu tople vode, netoplinsku potrošnju i hlađenje. U okviru projekta se planira ispitati oko 3000 kućanstava koja su ravnomjerno raspoređena prema gradskim četvrtima. U sektoru usluga, odnosno u šest odvojenih posebnih pod-kategorija, slučajni uzorak se selektira iz registra poslovnih subjekata, a planira se ispitati oko 400 potrošača. Pitanja u anketnom upitniku tematski obuhvaćaju: karakteristike objekta, tehnologije i energente koji se koriste svakodnevnoj primjeni, posjedovanje elektronskih i električnih uređaja, ukupna godišnja potrošnja pojedinih energenata i slično. Anketa sadrži tridesetak pitanja, a popunjavanje u prosjeku traje oko 30 min. Anketu u sektoru usluga provode djelatnici HEP ODS Elektre Zagreb koji će ujedno i asistirati odabranim subjektima prilikom popunjavanja ankete. U namjeri da se prethodno navedene aktivnosti provedu, kućanstva i potrošači u sektoru usluga mole se za podršku ovom projektu koji će se provoditi tijekom veljače i ožujka 2012., te za suradnju s anketarima iz EIHP-a i djelatnicima Elektre Zagreb, zaključuje se u priopćenju.