Banke zaoštravaju zajmodavne politike prema tvrtkama koje žele graditi ili dograđivati nove proizvodne kapacitete u elektroenergetici. Primjerice, multinacionalna banka Citigroup Inc u srijedu je objavila ciljeve za korporativne zajmoprimce da smanje emisije koje uključuju rijedak cilj "apsolutnog smanjenja emisija" za tvrtke u energetskom sektoru i to do kraja desetljeća. Citi je u izvješću naveo da ima za cilj smanjenje emisija iz tvrtki u svom portfelju energetskih zajmova za 29% do 2030. od 2020. 

Druge banke usredotočile su se na smanjenje "intenziteta ugljičnih emisija" odnosno ugljični otisak klijenata, mjere za koje zeleni klimatski aktivisti tvrde da ne ide dovoljno daleko. Citi pak cilja smanjenje intenziteta emisija za 63% za zajmoprimce u cijelom energetskom sektoru, što je izuzetak u odnosu na druge banke, bar za sada. 

 Predstavnik Citija rekao je, iako se globalne apsolutne emisije uskoro moraju smanjiti, banka je odabrala cilj intenziteta za proizvodnju električne energije "jer će mnogi aspekti globalnog gospodarstva morati biti elektrificirani, pa ćemo morati povećati proizvodnju energije, a istovremeno je dekarbonizirati." Brojke su bile u izvješću koje je Citi izdao u kojem se detaljno opisuje kako, kao i druge banke, ima za cilj postići neto nulte emisije ugljika povezane sa svojim financiranjem do 2050. godine, objavio je Reuters.