Neće biti promjena u Upravi Hrvatske elektroprivrede. Vlada je danas na zatvorenom dijelu sjednice donijela Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Hrvatska elektroprivreda d.d. imenovanje Frane Barbarića za predsjednika Uprave, a mr.sc. Petra Sprčića i Tomislava Šambića za članove Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.