Motorni benzini od ponoći će poskupjeti za 9, odnosno 10 lipa po litri, dok će cijene eurodizela i lož ulja ostati na sadašnjim razinama, dok će za jednu lipu poskupjeti plavi dizel. Podaci su to Ministarstva gospodarstva koje je danas po posljednji put temeljem važećeg zakona i pravilnika objavilo najviše cijene derivata i one će se primjenjivati iduća dva dana, jer 20. veljače na snagu stupa novi Zakon o tržištu naftnih derivata temeljem kojeg će se cijene ubuduće određivati prema tržišnim principima. Novi Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata objavljen je u Narodnim novinama br. 19/2014 od 12. veljače, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, tj. 20. veljače. Od tada se formiranje cijena naftnih derivata u Hrvatskoj uređuje slobodno, na tržišnim principima, kao i u većini država članica EU. Pri tome se dugoročno očekuju i pozitivni efekti te odluke, posebno u investicijama u maloprodaju naftnim derivatima. U teoriji, cijene se mogu mijenjati i više puta dnevno, ovisno o procjeni same kompanije, izvijestio je HRT