Komisija je jučer predložila akcijski plan za razvoj održivog i kružnog biogospodarstva koje bi služilo europskom društvu, okolišu i gospodarstvu. Nova strategija za biogospodarstvo dio je napora Komisije za povećanje radnih mjesta i ulaganja u EU te unapređenje i povećanje održivog korištenja obnovljivih izvora radi globalnih i lokalnih izazova kao što su klimatske promjene i održivi razvoj. Biogospodarstvo može pretvoriti alge u gorivo, reciklirati plastiku, pretvoriti otpad u novi namještaj ili odjeću ili pretvoriti industrijske nusprodukte u biognojiva. Tako se do 2030. godine može stvoriti milijun novih 'zelenih' poslova. Kako bi iskoristili potencijale biogospodarstva Komisija će osnovati tematsku investicijsku platformu za kružno biogospodarstvo u iznosu od 100 milijuna EUR, kako bi bioinovacije bile bliže tržištu i smanjio rizik privatnih ulaganja u održiva rješenja te olakšao razvoj novih održivih biorafinerija diljem Europe. Komisija će također izraditi strategijski program za: uvođenje održivih sustava za hranu i njezin uzgoj, šumarstvo i bioproizvode, uspostavu instrumenta za političku podršku biogospodarstva za države članice u okviru programa 'Obzor 2020 ', za razvoj nacionalnih i regionalnih programa biogospodarstva, i pokretanje pilot projekta za razvoj biogospodarstva u seoskim, obalnim i urbanim područjima, primjerice gospodarenje otpadom ili poljoprivredne metode za izdvajanje ugljika iz atmosfere u tlo. Komisija će nadzirati napredak te prikupljati informacije radi osiguravanja boljeg pristupa kroz 'centar znanja' za biogospodarstvo te pružiti smjernice i promicati dobre prakse o djelovanju u biogospodarstvu unutar sigurnih ekoloških ograničenja.