Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. 

U skladu s tom Uredbom, način izračuna najviše maloprodajne cijene jednak je za sva maloprodajna mjesta u Hrvatskoj za benzinsko i dizelsko gorivo prema formuli s 14-dnevnim obračunskim razdobljem i ograničenom maržom od 0,65 kuna po litri. 

Cijena plavog dizela fiksirana je na 8,49 kuna po litri. 

Nadalje, Uredbom se utvrđuje i najviša maloprodajna cijena ukapljenog naftnog plina (UNP; smjesa propan - butan za velike spremnike i za boce) tako da je marža za spremnike ograničena na 2,80 kuna po kilogramu, a u bocama je cijena ograničena na 13,94 kuna po kilogramu.

 

Premije energetskih subjekata 

Nove cijene, objavila je Vlada, iznosit će 10,57 kuna po litri za benzinsko gorivo (smanjenje 0,05 kuna po litri); 12,88 kuna po litri za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 kuna po litri); 8,49 kuna po litri za plavi dizel; 9,69 kuna po kilogramu UNP za spremnike (smanjenje 1,63 kuna po kilogramu) te 13,94 kuna po kilogramu UNP za boce (smanjenje 2,12 kuna po kilogramu). 

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, one bi iznosile 12,50 kuna po litri za benzinsko gorivo, 14,84 kuna po litri za dizelsko gorivo, 10,14 kuna po litri za plavi dizel, 11,54 kuna po kilogramu UNP za spremnike te 16,45 kuna po kilogramu UNP za boce.