Vlada Federacije BiH dala je jučer prethodnu suglasnost na predloženi izbor Konzorcija China Gezhouba group Co Ltd. CGGC - Lider i Guandong Electric Power Design Institute - GEDI iz Kine za preferiranog ponuđača u postupku izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekt izgradnje Bloka 7, snage 450 MW u TE Tuzla. Projekt izgradnje Bloka 7 TE Tuzla realizirat će se preko projektne kompanije u 100-postotnom vlasništvu Elektroprivrede BiH, a financirat će se iz sredstava kredita kineske Exim banke do 85% i vlastitih sredstava Elektroprivrede BiH. Na Vladi Federacije BiH je prihvaćena i informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za financiranje i izgradnju TE Banovići, Bloka 1, snage 300 MW, druga faza tenderskog procesa, koji je pripremio Rudnik mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići, javlja Indikator.