Vlada je objavila priopćenje sa zatvorenog dijela svoje 23. sjednice. Kao što je to uobičajeno na zatvorenim dijelovima sjednica Vlade, ponovno se raspravljalo o kadrovskim pitanjima. Tako je, između ostalog, poništeno ranije rješenje kojom je direktoricom  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imenovana Sanja KALAMBURA i istodobno je vršiteljicom dužnosti direktorice FZOEU-a imenovana Boženka VRANAR.